Angular 5 ile Custom Pipe Oluşturmak

Pipe Nedir?

Pipe, kelime karşılığı olarak boru demektir. AngularJs’de ise filtre oluşturmak gibi düşünülebilir. AngularJs’de hazır bazı pipe’ler olduğu gibi kendimiz de pipe oluşturabiliriz. Hazır bazı pipe’lere örnek verelim:

{{ birthday | date }} // Burada ön yüze birthday değerini basmak istiyoruz. Fakat bunu date formatında görüntülemek istiyoruz. Bunun için date filtresinden geçiriyoruz. {{ birthday }} -> {{ birthday | date }} (daha&helliip;)